Úvod Grinid_logo
Nám. 6. apríla 17
841 07 BRATISLAVA 39          Telefonický kontakt:
E-mail: grinid@grinid.sk         mobil: 0902 899 829
Slovenčina Deutsch English

MERACIE TRANSFORMÁTORY PRÚDU

Firma GRINID si Vám dovoľuje ponúknuť rad tradične známych meracích transformátorov prúdu z produkcie maďarskej firmy ELEKTRIS 2000 Kft. Tomuto výrobcovi sa počas 50 ročného vývoja a výroby podarilo uspokojovať nároky spotrebiteľa výrobkami, ktoré pri najmenších rozmeroch majú vysokú izolačnú schopnosť a vyznačujú sa mimoriadnou pracovnou spoľahlivosťou.

Meracie transformátory prúdu sú vyhotovené pre prácu vo vnútornom prostredí pri okolitej teplote od -25°C do +45°C. Kryt svoriek sekundáru je možné opatriť plombou.Všeobecné technické údaje:

Menovité izolačné napätie 0,6 kV
Skúšobné napätie 3 kV
Menovitá frekvencia 50 - 60 Hz
Menovitý hraničný tepelný prúd It = 60 x In
Menovitý hraničný dynamický prúd Id = 2,5 x It
Menovitý sekundárny prúd 5 alebo 1 A
Menovitá hraničná bezpečnostná konštanta Fs/n/5,10