Více
GERA-A
Toto schodisko je vyrobené z masívneho smreku a je dodávané v neposkladanom stave (pre uľahčenie dopravy), pripravené na morenie a lakovanie. Zostavenie a pripevnenie k stropnému otvoru je veľmi rýchle a jednoduché.Schody Gera A majú stupne pevne zapustené do bočníc a ich uhol sklonu je 60o. Zábradlie je možné namontovať na pravú alebo ľavú stranu.

info  info

 
 

 Více
GERA-B
Toto schodisko je vyrobené z masívneho smreku a je dodávané v neposkladanom stave (pre uľahčenie dopravy), pripravené na morenie a lakovanie. Zostavenie a pripevnenie k stropnému otvoru je veľmi rýchle a jednoduché.Schody Gera A majú stupne pevne zapustené do bočníc a ich uhol sklonu je 60o. Zábradlie je možné namontovať na pravú alebo ľavú stranu.

info  info

 
 

Více
ALBORG
Toto pevné schodisko je vyrobené z masívneho smreku a je dodávané v neposkladanom stave (pre uľahčenie dopravy), pripravené na morenie a lakovanie. Zostavenie a pripevnenie k stropnému otvoru je veľmi rýchle a jednoduché, pretože všetky otvory sú už predvŕtané. Zábradlie je možné pripevniť na pravú alebo ľavú stranu schodiska.

info  info

 
 

Více
NORMANDIA
Toto pevné schodisko je vyrobené z masívneho smreku a dodáva sa v neposkladanom stave (pre uľahčenie dopravy), pripravené na morenie a lakovanie. Zostavenie a pripevnenie k stropnému otvoru je veľmi rýchle a jednoduché. Dodáva sa s ľavým alebo pravým zabočením. Zábradlie je možné pripevniť z ľavej alebo pravej strany schodiska.

 

info  info

 
 

Více
BRETAGNE / LYON

Toto pevné schodisko s podschodnicami je vyrobené najmodernejšími NC technológiami a je možná varianta z masívneho smreku - typ BRETAGNE, alebo z masívneho buku - typ LYON. Dodáva sa v neposkladanom stave (pre ľahšiu dopravu), pripravené na morenie a lakovanie. Schodisko môže mať pravé alebo ľavé zabočenie a zábradlie sa môže pripevniť z ľavej alebo pravej strany. Výška schodiska sa dá zväčšiť pridaním jedného samostatného spodného stupňa (podľa obrázku). Poskladanie schodov a lakovanie sa vykoná buď individuálne, alebo je možnosť objednať u našej firmy.

info  info

 
 

Více
BREST / ALBI
Toto pevné schodisko je vyrobené z masívneho buku pomocou najmodernejšej NC technológie. Je možná varianta s podschodnicami - typ BREST, alebo bez podschodníc - typ ALBI. Schodisko je dodávané v neposkladanom stave (pre ľahšiu dopravu), pripravené na morenie a lakovanie. Poskladanie a pripevnenie k stropnému otvoru je veľmi rýchle a jednoduché. Zábradlie je možné pripevniť z ľavej alebo z pravej strany schodiska. Výška schodiska sa dá zväčšiť pridaním jedného samostatného spodného stupňa (podľa obrázku). Naša firma Vám môže ponúknuť morenie, lakovanie a montáž.

 

info   info